Vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány adómentessége

Jó ha tudjuk, hogy a vagyonkezelő alapítvány és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány is, ugyanazon rendelkezéseket alkalmazza, melyek a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonra is vonatkozik. Ezt csupán azzal az eltéréssel teszi, hogy társaságiadó-kötelezettsége azon a napon kezdődik, amelyen az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön.

Érdemes tudunk, hogy a bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon és a vagyonkezelő alapítvány, adóbevallás helyett nyilatkozatot tehet bevallást helyettesítő nyomtatványon, az adóévet követő év május 31-éig. Ennek azonban vannak bizonyos feltételei. Nézzük most meg ezen feltételeket.

Tehát a bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon és a vagyonkezelő alapítvány adóbevallás helyett nyilatkozatot tehet bevallást helyettesítő nyomtatványon, amennyiben:

  • a kezelt vagyon, a vagyonkezelő alapítvány az adóévben bevételt nem szerzett, vagy ha szerzett is, az adóévben kizárólag csupán olyan bevételt szerzett, amelynek alapján adómentesség illeti meg,
  • vagyonkezelő alapítvány esetén az alapító természetes személy, és az alapítvány célja kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára való vagyoni juttatás,
  • bizalmi vagyonkezelés esetén a vagyonrendelő természetes személy, és a vagyont kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelik.

Tehát ezen három feltétel együttes teljesülése estén van lehetőség arra, hogy nyilatkozatot tehet bevallást helyettesítő nyomtatványon adóbevallás helyett, a bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon és a vagyonkezelő alapítvány.

Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy az adómentesség csakis akkor érvényesíthető, ha az érintett adózók az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, követelések, vagy pénzeszközök átvétele, birtoklása, hasznainak szedése vagy ilyen eszközzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlása révén szereztek bevételt.

Nem kell az adót megfizetnie a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak az adóalapja azon része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele képvisel az összes bevételén belül. Így tehát különösen az alapító által rendelt, az alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyon átvételéből, kezeléséből, hasznainak szedéséből származó bevétele vonatkozásában.

Jó ha tudjuk, hogy a vagyonkezelő alapítványnak és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség-)minimumra irányadó szabályokat.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató