Összesítő nyilatkozat benyújtása

Az összesítő nyilatkozatot az adózónak a NAV által rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani, elektronikus formában. Jó ha tudjuk, hogy az összesítő nyilatkozat bevallásnak minősül, legalábbis a jogkövetkezmények szempontjából.

Bevallói gyakoriság

Teljesítés időpontja

Havi

a tárgyhónapot követő hó 20-ig

Negyedéves

a negyedévet követő hó 20-ig

Az összesítő nyilatkozat benyújtási gyakoriságának évközi változása:

Abban az esetben, ha termékértékesítés, valamint a termékértékesítésnek megfelelő termékértékesítés vagy a Közösségen belüli termékbeszerzés tárgynegyedévre vonatkozó, áfa nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az 50 000 eurónak megfelelő összeget, figyeljünk rá, hogy az adózóra vonatkozó áfabevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie.

Figyeljünk rá, hogy az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatot, a követő hónap 20-ig kell benyújtani. Ezen nyilatkozat tartalmazza a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladás hónapjának utolsó napjáig tartó időszak adatait.

Fontos tudnunk, hogy az Áfa tv. átváltási árfolyamról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni, az 50 000 euróban meghatározott összeg forintra átváltásakor.

Ha az előzőekben meghatározott áttérést követő négy naptári negyedévben nem haladja meg az adózó az ott meghatározott értékhatárt, és nem havi áfabevallásra kötelezett a negyedik naptári negyedévet követő adómegállapítási időszakra, akkor negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatot nyújt be, a negyedik naptári negyedévet követő adómegállapítási időszakra.

A közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletről az összesítő nyilatkozatot havonta, az ügylet teljesítését követő hó 20. napjáig köteles benyújtani:

  • a nem áfaalany jogi személy, aki közösségi adószámmal rendelkezik,
  • azon adóalany, aki kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytat,
  • azon adóalany, aki alanyi adómentességet választ,
  • azon különleges jogállású adóalany, aki kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytat,
  • valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya

Arra az időszakra, amelyben az adózó közösségi kereskedelmet nem folytatott, összesítő nyilatkozatot sem kell tenni.

A közösségi adószámmal rendelkező áfaalany az összesítő nyilatkozatban nyilatkozik:

  • azon termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, ami a Közösség területén belüli történik, valamint a Közösség területéről való termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről ezeknek az ügyleteknek áfa nélkül számított ellenértékéről, a vevő, illetve az eladó közösségi adószámáról,
  • azon vevői készletről, ami a Közösség más tagállamában van fenntartva,
  • a 2020. december 31. után vevői készletre átszállított termékeknél – még a termékbeszerzés előtt, az ellenérték feltüntetése nélkül – a más tagállami partner adószámáról, akinek úgy továbbított terméket a Közösség más tagállamából, hogy az tartalmában megfelel a Közösség azon tagállama jogának, amely tagállamból a terméket továbbította,
  • a termék 2020. december 31. utáni, másik tagállamba átmozgatásáról, valamint a terméket beszerző partnernek, a készlet helye szerinti tagállam által megállapított közösségi adószámáról ellenérték szerepeltetése nélkül,
  • a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany vagy adószámmal rendelkező áfaalanynak nem minősülő jogi személynek teljesített, az Áfa tv. hatálya alá eső olyan a szolgáltatásnyújtást (ideértve az előleget is), amely adóköteles a teljesítési hely szerinti tagállamban és amely után az igény bevevő fizeti az adót, továbbá a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól igénybe vett, olyan szolgáltatást (ideértve a szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleget is), amely után beszerzőként, igénybe vevőként köteles adót fizetnie.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató