Önálló tevékenységből származó jövedelem

Önálló tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely nem sorolható be, a nem önálló tevékenységek körébe.

Önálló tevékenységből származó jövedelem például
  • a megbízás alapján végzett tevékenységből származó jövedelem, a felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedelem,
  • a választott könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelem,
  • az európai parlamenti, a helyi önkormányzati képviselői tevékenységért kapott jövedelem,
  • az ingó bérbeadásából származó jövedelem,
  • a termőföldnek nem tekinthető ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
  • a magánszálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó jövedelem,
  • a lábon álló termés – a föld tulajdonosváltozása nélküli – értékesítéséből származó jövedelem,
  • az ingatlan és az ingó eladásából származó jövedelem, ha az gazdasági tevékenységként történik.
Az önálló tevékenységből származó jövedelem adózása

Figyeljünk rá, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló törvény általános szabályai, vagy az adott – például az egyéni vállalkozói, őstermelői, bérbeadói – tevékenységre meghatározott külön szabályok szerint kell megállapítanunk. Az önálló tevékenységből származó jövedelmet az összevont adóalapba kell beszámítani. Ez alól csupán a vállalkozói adóalap képez kivételt. Az önálló tevékenységből származó jövedelem után 15 százalék a fizetendő adó mértéke.

Önálló tevékenységből származó bevétel

Fontos tehát tudnunk, hogy önálló tevékenységből származó bevételnek számít a tevékenységgel összefüggésben megszerzett valamennyi bevétel. Ilyen például a megbízásért kapott díjazás és a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés összege is. Segítséget nyújthat számunkra a bevételek meghatározásánál az Szja tv. 2. és 4. számú melléklete.

Ne feledjük, hogy külön szabályok vonatkoznak a támogatások elszámolására. A jogszabály vagy a nemzetközi szerződés rendelkezése alapján azon vissza nem térítendő támogatás összegéből amit költségek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott, annyit kell az adóévben bevételként figyelembe venni, amennyit költségként – értékcsökkenési leírásként – elszámolt a magánszemély a támogatásból fedezett kiadásaira. Előfordulhat természetesen olyan eset is, hogy az adott támogatást, vagy annak egy részét nem használta fel a magánszemély annak jogszabályban meghatározott célja szerint a megadott határidőig. Ilyen esetben a támogatás fel nem használt részét annak az adóévnek az utolsó napján kell bevételként figyelembe venni, amikor a támogatásról szóló jogszabály szerint a felhasználásra előírt határidő lejár. Abban az esetben, ha a jogszabály nem köt ki ilyen határidőt, úgy teljes egészében bevételként el kell számolni a támogatást a folyósítás évét követő negyedik adóév utolsó napjáig.

Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítása

Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál a magánszemélyek két módszer közül választhatnak.

Az egyik módszer a tételes költségelszámolás. Ha ezen módszert választják, akkor figyelni kell arra, hogy valamennyi költséget számlával, bizonylattal kell igazolnia. A tevékenység folytatása érdekében igazoltan felmerült kiadás, és az igazolás nélkül elszámolható költség, költséghányad a bevételből levonható, az Szja tv-ben meghatározott módon és mértékben. Jó ha tudjuk, hogy a tárgyévi bevételből kizárólag a tárgyévi költségek vonhatók le. Tartsuk szem előtt azt is, hogy ha a magánszemély többféle önálló tevékenységet folytat, a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerült kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni. Tehát nem lehet csökkenteni az egyik tevékenység veszteségével, a másik tevékenység nyereségét.

A másik módszer szerint a bevételből igazolás nélkül levonható 10 százalék a költséghányad, és a bevétel 90 százaléka a jövedelem. Tehát itt nem kellenek számlák, bizonylatok. Nagyon fontos, hogy amennyiben a 10 százalék költséghányad alkalmazását választja a magánszemély, úgy az adóévben megszerzett – nem egyéni vállalkozásként folytatott – önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. Sőt, az önálló tevékenységével összefüggésben kapott költségtérítésre sem. Ez tehát azt jelenti, hogy a költségtérítés 90 százaléka is jövedelemnek számít, mivel ebből a bevételből is csak a 10 százalék költséghányadot lehet levonni.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató