Munkáltatói igazolások a jogviszony megszűnésekor I. rész

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Régi Mt.) 2012. június 30-áig meghatározta a munkáltató által kiadandó munkaviszony-igazolás kötelező tartalmát.
Ez a szükségszerűen kiadandó igazolás a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Új Mt.) már nem szerepel, így a jelenleg hatályos jogszabály szerint nem kötelező munkaviszony-igazoló lapot kiállítani. Az életbeli tapasztalatok alapján a munkáltatók a korábbi gyakorlatot folytatva továbbra is kiadják ezt az igazolást. Az igazolás tartalmát a munkáltató maga határozhatja meg, tekintettel arra, hogy nincs jogszabály által meghatározott, kötelező adattartalom.

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról

Jó, ha tudjuk, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben meghatározottak szerint a biztosítás – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.

A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendeletben foglaltak alapján egy új dolgozó, amikor munkába lép, az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt a foglalkoztatójának át kell adnia.

Ezzel az a teendőnk, hogy az átvett Igazolványba három napon belül be kell jegyeznünk a biztosítási jogviszony kezdetét, és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig meg is kell őriznünk.

Ha új munkavállalónk bármilyen oknál fogva nem adja át ezt az igazolványt, akkor fel kell hívni őt arra, hogy előző munkáltatójától ezt szerezze be. Amennyiben ezt nem teszi meg vagy nem sikerül az előző munkáltatótól beszerezni az igazolványt, akkor erről a tényről a munkavállalónknak nyilatkoznia kell, és 30 napon belül ki kell állítanunk a részére az új igazolványát, amiből azonban az összes előzmény adat hiányozni fog. Fontos, hogy a felhívást és a munkavállaló nyilatkozatát 5 évig őrizzük meg.

A jogviszony megszűnésekor ezzel is lesz feladatunk. Az Igazolványba ugyanis be kell jegyeznünk a megszűnést, és az Igazolványt a kilépő dolgozónknak a biztosítási jogviszony megszűnésének napján át kell adnunk.
Amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkezik a foglalkoztató, a biztosítási jogviszony megszüntetésekor a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj időtartamát is fel kell vezetnünk.

Legyünk arra figyelemmel, hogy a fentiek alapján a Munka Törvénykönyvében az igazolások kiadására előírt határidőtől eltérően az Igazolványt a munkaviszony megszűnésének napján kell kiadnunk.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató