Fokozott ügyfél-átvilágítás

Fontos tudnunk, hogy a szolgáltatónak fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmaznia abban az esetben, ha az ügyfél magas kockázatú.

Az ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni az alábbi esetekben:  

a) az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,
b) a saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített egyéb esetekben,
c) a távoli azonosítás esetén,
d) az ügyfél vagy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő vagy a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, valamint
e) a felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban meghatározott egyéb esetekben.

Figyeljünk rá, hogy a szolgáltató a b)-e) pontban meghatározott esetekben az ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket is köteles elvégezni:

a) az üzleti kapcsolat létesítésére kizárólag a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően kerül sor,
b) az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését a belső szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban hajtja végre.

A szolgáltató a fentebbi bekezdés b)-e) pontjában meghatározott esetekben az ügyfél-átvilágítási intézkedések mellett a következő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazhatja:

a) beszerzi az ügyfél vagyonának forrására vonatkozó információkat,
b) a tényleges tulajdonos vonatkozásában személyesen vagy az általa üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, továbbá a távoli azonosítás útján közjegyző, külképviselet, vagy okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatóságának közreműködésével elvégzi a személyazonossági igazoló ellenőrzésre irányuló intézkedéseket,
c) elvégzi a fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.

A szolgáltató köteles stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt az ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően

a) a belső szabályzatban meghatározott további információk rendelkezésre bocsátását kérni

aa) az ügyfélre és a tényleges tulajdonosra,
ab) az üzleti kapcsolatra,
ac) az ügyfél és a tényleges tulajdonos pénzeszközei és a vagyona forrására, és ad) a végrehajtandó vagy végrehajtott ügyletek indokaira vonatkozóan,

b) az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízás teljesítését a belső szabályzatban meghatározott vezetője jóváhagyásához kötni, valamint
c) az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését a belső szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban végrehajtani.

A szolgáltató stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt a következő intézkedéseket alkalmazhatja:

a) a belső szabályzatban meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése,
b) jelentéstételi kötelezettség bevezetése, vagy
c) a első szabályzatban meghatározott korlátozások alkalmazása.

Az a) és b) pontban meghatározott szolgáltató köteles a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező szolgáltatóval létesített levelező kapcsolatát felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

Forrás: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
Minden jog fenntartva: www.adoszigetklub.hu – info@adoszigetklub.hu

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató