A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok – 2. rész

Előző cikkünk folytatásaként először nézzük meg, hogyan is történik a csoportos létszámcsökkentés ütemezése.

Csoportos létszámcsökkentés ütemezése
  • A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni.

  • A munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe vennünk, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl, vagy megállapodást köt. Ezek alapján a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatnak a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondást, megállapodásnak a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezést kell tekintenünk.

  • A munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni – ellenkező bizonyításig – a felmondást, ha a törvény alapján nem kell indokolni. Így tehát, ha a munkáltató felmondással indokolás nélkül szünteti meg az öregségi nyugdíjas vagy a vezető állású munkavállaló munkaviszonyát, a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók létszámához ezt hozzá kell számítani.

  • Szintén a munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekintenünk ellenkező bizonyításig, ha a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül szünteti meg.

Tájékoztatás

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a szükséges adatokról és körülményről írásban értesíti az állami foglalkoztatási szervet és ennek másolatát az üzemi tanácsnak át kell adnunk.

A munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami foglalkoztatási szervet a felmondás vagy az üzemi tanácsnak adott tájékoztatásként adott jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatnia kell.

Ennek során a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók alábbi adatait kell közölni:

  • azonosító adatait,

  • munkakörét,

  • valamint szakképzettségét.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy a munkáltató a határozott idejű munkaviszony szerinti azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatnia kell. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.

E szerinti tájékoztatást meg kell küldeni az üzemi tanácsnak és az állami foglalkoztatási szervnek is.

A törvény ennek ellenére csak azt mondja ki, hogy amennyiben ezt a határidőt a munkáltató megsérti, a munkaviszony megszüntetése csak felmondás esetében lesz jogellenes.

A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók köre

Csoportos létszámcsökkentés esetén a munkáltató és a munkavállaló képviselői egymással tárgyalnak, illetőleg megállapodást köthetnek. E megállapodás megállapíthatja azokat a szempontokat, amelyekre figyelemmel a munkáltató a munkaviszonyt megszüntetéssel érintett munkavállalók körét meghatározza. A megállapodás tartalmazhatja a munkavállalóknak azt a csoportjait, amelyekre a létszámcsökkentés nem terjed ki. Ide sorolhatók például a hosszabb ideje munkaviszonyban állók, a nagycsaládosok vagy a gyermekét egyedül nevelő szülők.

A munkavállaló nem hivatkozhat a megállapodás megsértésére, ha a munkáltató számára a szükséges tájékoztatást nem adta meg.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató