Az önálló tevékenységet folytató magánszemély nyilvántartásba vétele

Mint az ismeretes, adóköteles tevékenységet – néhány kivétellel – csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. A tevékenység megkezdése előtt nem szabad elfeledkeznie a magánszemélynek arról, hogy adószámot kell kérnie a NAV-tól. Az adószám az adózó azonosítására szolgál. Éppen ezért azt minden, az adózással összefüggő iraton fel kell tüntetni, és közölni kell a kifizetőkkel is.

Azonban nem árt ha tudjuk, hogy amennyiben a magánszemély nem végez általános forgalmiadó-köteles tevékenységet, vagyis nem alanya az áfatörvénynek, akkor adószám nélkül, csupán az adóazonosító jel birtokában is teljesítheti adókötelezettségét.
De mit kell általános forgalmiadó-köteles tevékenység alá sorolni? Például ha a magánszemély rendszeres és/vagy üzletszerű bevételszerző tevékenységet végez a saját nevében. Nem tekinthető azonban ilyen tevékenységnek a munkaviszonyban vagy olyan munkavégzésre irányuló jogviszonyban – például megbízási jogviszonyban – végzett tevékenység, amely a megbízó felelősségével alá és fölérendeltségi helyzetet jelent a teljesítés feltételeiben, valamint a díjazásában.

Nyilvántartási kötelezettség

Az önálló tevékenységet végző magánszemélynek alapnyilvántartást és részletező nyilvántartásokat kell vezetni, amiben a személyi jövedelemadóról szóló törvény 5. számú melléklete ad segítséget.

A magánszemély alapnyilvántartás vezetésére kötelezett, ha

  • az adóelőleg-nyilatkozatában költségelszámolásról nyilatkozik,
  • az adóelőleg megállapításánál költséget – ide nem értve az igazolás nélkül elszámolható költséget – vesz figyelembe,
  • az adóévben nem vagy nem csak kifizetőtől szerez bevételt.

A magánszemélynek abban az esetben nem kell nyilvántartást vezetnie, ha kizárólag kifizetőtől van bevétele és a 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. Ilyenkor csupán a kifizető által kiállított igazolásokat kell megőriznie.

Alapnyilvántartás a pénztárkönyv, a naplófőkönyv, a bevételi nyilvántartás, a bevételi és költségnyilvántartás. Az alapnyilvántartás típusát a magánszemélynek adóévenként kell meghatároznia, és nagyon fontos tudnunk, hogy e választását az adóévben saját elhatározásából később sem változtathatja meg. Abban az esetben, ha a magánszemély az Szja tv. rendelkezései szerint az adóévben veszíti el az általa választott alapnyilvántartás vezetésének a jogát, akkor jó ha tudjuk, hogy a változás napját megelőző nappal kell az addig vezetett nyilvántartást lezárnia. Értelemszerűen a lezárt alapnyilvántartásban összesített adatokat az új alapnyilvántartásba nyitó adatként be kell jegyezni. Ne felejtsük el, hogy az elévülési idő lejártáig kell megőrizni, a lezárt alapnyilvántartást és az abban szereplő adatokat igazoló bizonylatokat.

Az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemély e kötelezettségét

  • pénztárkönyv vezetésével teljesíti, ha más alapnyilvántartás vezetését nem választhatja vagy a más alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó választás lehetőségével nem élt,
  • választása szerint bevételi és költségnyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben általános forgalmi adó levonására nem jogosult, vagy a levonási jogát nem érvényesíti,
  • választása szerint bevételi nyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben tételes költségelszámolást nem alkalmaz, általános forgalmi adó levonására nem jogosult, vagy a levonási jogát nem érvényesíti.

Az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett magánszemély e kötelezettségét – választása szerint – naplófőkönyv vezetésével is teljesítheti, bármely más alapnyilvántartás helyett.

Az úgynevezett részletező nyilvántartások közül csak azokat kell a magánszemélynek vezetni, amelyek az adóköteles jövedelmének a megállapításához szükségesek. Részletező nyilvántartás például a vevőkkel, megrendelőkkel szembeni követelések nyilvántartása, a gépjárműhasználati nyilvántartás – útnyilvántartás –, a leltár stb.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató