A munkaviszony megszűnése a határozott idő lejártával

Nem ritka manapság a határozott idejű munkaszerződés, ami érthető is. Nagyon jó megoldás tud lenni akkor, ha egy konkrét projektre keresünk munkatársakat, mely projekt egyszer lezárul és nincs folytatása. Vagy akár, ha időlegesen szeretnénk behelyettesíteni valakit. Vagy akár idényidőszakban nagyobb mennyiségű munka elvégzését kell biztosítani. Szóval van pár eset, amikor a határozott idejű munkaszerződés igen ideális lehet a munkavállaló számára.

Természetesen jó, ha tudjuk, hogy a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre. Ezért a határozott idejű munkaviszonyhoz a feleknek a munkaszerződésben külön ki kell kötniük, hogy az csak egy bizonyos naptári időtartamra (például 2021. december 31-ig), vagy más alkalmas módon meghatározott lejárati időpontig (például egy bizonyos feladat elvégzéséig, vagy egy éppen gyermekgondozás okán fizetés nélküli szabadságon lévő anyuka visszatéréséig) jön létre.

Nagyon fontos előírás, hogy a törvény szerint a munkaviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag az egyik fél akaratától, ha a felek a munkaviszony tartamát nem naptárilag határozták meg. Így például a munkaviszony tartama nem köthető ahhoz, hogy a munkáltató meddig folytatja az adott tevékenységet, vagy meddig tartja fenn az adott telephelyet.

A határozott idő lejárta viszont a munkaviszonyt automatikusan megszünteti. Ilyenkor tehát nem kell felmondási időt biztosítani, nincs felmondási védelem, végkielégítés, vagy indokolási kötelezettség. Ez sok esetben arra csábíthatja a munkáltatókat, hogy határozatlan idejű munkaszerződés helyett csak rövid időtartamra kötött határozott idejű jogviszonyok láncolatával foglalkoztassák a munkavállalóikat. Ahhoz, hogy ez ne egy kiskapu legyen a munkáltatóknak, két korlátot is állít a törvény a határozott idejű munkaszerződéshez. Bár ezek a koráltok nem a munkaszerződés megszűnéséhez kapcsolódnak közvetlenül, de mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy kitérjünk rá, hogy ne higgyük azt, hogy sok határozott idejű szerződést kötünk munkavállalóinkkal azért, hogy a munkaviszony megszűnése egyszerűbb legyen. Szóval nézzük akkor meg ezeket a korlátokat!

Az egyik ilyen korlát, hogy a határozott idejű munkaviszony az öt évet nem haladhatja meg. Ez vonatkozik a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időtartamú munkaviszonyra is. Nem vonatkozik azonban az öt éves korlát a hatósági engedélyhez kötött munkaviszonyokra, az engedély meghosszabbítása esetén.

Másrészt, a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak két feltétel együttes fennállása mellett lehetséges. Egyik, hogy ez az eljárás csak a munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges, másik pedig, hogy nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

Nincs tehát konkrét mérték arra vonatkozóan, hogy hányszor lehet meghosszabbítani a jogviszonyt, vagy ismételten határozott időt kikötni. Ennek jogszerűsége mindig az eset összes körülményeinek ismeretében ítélhető meg.

A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó szabályok szintén kógensek, azaz a törvény rendelkezéseitől eltérést meg nem engedőek. A határozott idő lejárta a munkaviszonyt megszünteti, nem válik határozatlan idejűvé a munkaviszony akkor sem, ha a megszűnést követően a munkavállalónk esetleg egy napot tovább dolgozik a munkáltatónál.

A határozott időre létesített munkaviszony a határozott idő letelte előtt külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén. A megszűnés e jogcímét nem érinti, ha a jogutód nélküli megszűnésről szóló tájékoztatásban a munkáltató tévesen a munkaviszony megszüntetéséről nyilatkozott. A munkavállalónkat megilleti továbbá végkielégítés is, ha a végkielégítésre jogosultság egyéb feltételei is fennállnak. A munkavállalónknak nem jár távolléti díj, ha a felmentési időtartamára a munkabérre egyébként sem lenne jogosult (például keresőképtelenség esetén) vagy jogszabály másképp nem rendelkezik.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató