A munkaidő és a pihenőidő helyes nyilvántartása

Munkáltatói kötelezettségünk közé tartozik munkavállalóink munkaidejének, pihenőidejének precíz és pontos nyilvántartása. Több szempontot is figyelembe kell vennünk annak megállapításakor, hogy milyen adatokat szükséges nyilvántartanunk és azt milyen részletezettséggel tegyük.

Először is nézzük meg a munkaidő- és pihenőidő nyilvántartására vonatkozó legfontosabb szabályokat!

Cégünk tevékenysége, munkavállalóink munkaidő-beosztása, betöltött munkaköre szintén befolyásolhatják azt, hogy a munkaidő- és pihenőidő vonatkozásában a szükséges adatokat milyen formában és mennyire teljeskörűen kell nyilvántartanunk. A cél, hogy minden tekintetben látszódjanak, illetve összegezhetőek legyenek azok a munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos információk, melyek érintik a munkavállalóink munkaidejét, illetve jövedelmüket.

FONTOS tudnunk, hogy a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés a munkaidő-, a pihenőidő nyilvántartása vonatkozásában a törvényi rendelkezésekben foglaltaktól nem térhet el.

Nézzük hát, hogy melyek azok az információk, melyeket nekünk, mint munkáltatóknak munkáltatói kötelezettségünkhöz kapcsolódóan nyilván kell tartanunk a munkaidők vonatkozásában:

a) a rendes munkaidő kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát,
b) a rendkívüli munkaidő kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát,
c) a készenlét kezdő és befejező időpontját, valamint időtartamát, illetve
d) a szabadság tartamát, valamint
e) az önként vállalt túlmunka tartamát,

a. mely a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az évi 250 órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő lehet kollektív szerződés hiányában,
b. kollektív szerződés esetén pedig a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az évi 300 órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő lehet

Jó, ha tudjuk, hogy a Munka Törvénykönyve lehetőséget ad arra is, hogy a rendes, valamint a rendkívüli munkaidő nyilvántartását – a fentiektől eltérően – az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethetjük. Tehát ha ez tűnik szimpatikusabbnak, választhatjuk ezt a megoldást is, ebben az esetben csak a beosztástól eltérő változásokat kell vezetni.

Ahhoz, hogy a fentieket jól értsük és a nyilvántartásunkat megfelelően tudjuk vezetni szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk néhány, a munkaidőhöz kapcsolódó alapinformációval, alapfogalommal is.

Kapcsolat

Servantes Szoftver Kft.
H-P: 08:00-16:00
1161 Budapest, József u. 18.
Tel. 06 20 9340661
E-mail: info@adoszigetklub.hu

Klubtagság szolgáltatások

Online szakmai anyagok
Online szakmai előadások
Élő és online szakmai konferenciák

© 2020. Minden jog fenntartva - Adó Sziget Klub - Servantes Szoftver Kft. - Adatkezelési tájékoztató